Wij maken gebruik van cookies

De website van De Lochting maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.

Ik snap het Meer Info

Het duurzame hart

Inleiding tot de wandeling


In de eerste plaats wensen wij U een fijne wandeling, maar zo U dat wil zit er méér in. Onze ambitie met dit opzet is ruimer. We willen U laten kennis maken met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en vooral met hoe concreet die kunnen zijn voor U en ons.

De wandeling geeft achtergrondinfo, illustratie en inspiratie. Kers op de taart: de wandeling daagt U vooral ook uit om zelf aan de slag te gaan en daarover te praten met tochtgenoten, vrienden, collega's en buren.

Kaart wandeling Het duurzame hart

Start wandeling

Navigeer door te swipen, of met de knoppen onderaan.

Start wandeling

1 Start wandeling

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld.

Start wandeling
HaRage

2 HaRage

De Lochting heeft als basisdoelstelling de creatie van werk voor mensen die moeilijker aansluiting vinden in het reguliere
arbeidscircuit.

Waardig werk en economische groei dragen bij tot het verminderen van armoede, honger en ongelijkheid, en verhogen de kwaliteit van het onderwijs en de gendergelijkheid.

De boom symboliseert hoe wij hiermee omgaan: zij is ook uit een zaadje gegroeid.

HaRage
Kruidentuin

3 Kruidentuin

De natuur heeft zoveel te bieden! Kruiden zijn van oudsher belangrijk voor mens en dier. In deze kruidentuin zijn enkele gekende kruiden voor zowel culinair als medicinaal gebruik aanwezig. Het vergt niet zoveel plaats om zelf kruiden te kweken. De culinaire kruiden zijn meestal eenvoudig te kweken en simpel in gebruik. Zelf een zalfje maken van goudsbloem moet ook lukken. Let wel op, niet alles wat de natuur ons geeft is onschuldig. Medicinale kruiden hebben een specifieke toepassing en dosering. Volg het aanbod van vormingplus en dan kan je vinden welke vorming rond kruiden hier doorgaat.

Kruidentuin
D'Origine: Lets moestuin

4 D'Origine: Lets moestuin

De Lochting heeft voor deze moestuin een partnerschap met de moestuiniers van LETS Roeselare. Local Exchange and Trading System. Vrij vertalen we dit wel eens als "lokaal uitwisselingssysteem". Het ruilsysteem in deze vorm ontstond in een plaats in Canada waar op korte termijn de werkverschaffing en dus rechtstreeks de inkomsten van mensen wegtrok. Uit noodzaak gingen zij weer ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Nadien heeft het idee zich snel verspreid over de hele wereld. De Lochting stelt grond ter beschikking en daar tuinieren gezinnen samen in een groepstuin. In ruil hiervoor kan De Lochting aan haar bezoekers een volwaardige moestuin tonen wat anders moeilijk is gezien de grote spreiding van de gronden die de lochting gebruikt. Anderzijds steken Letsers wel eens een handje toe bij een personeelsfeest of – bijeenkomst.

Hiernaast heeft de Lochting tal van partnerschappen waardoor we de tewerkstellingsdoelstelling én de bio- en ecologische doelstellingen kunnen realiseren: denk aan VDAB, Stad Roeselare en Stad Izegem, Sint Idesbald Roeselare, maar ook Biofresh en Origino, Colruyt group en Bioplanet.

D'Origine: Lets moestuin
Op weg naar De Mandel

5 Op weg naar De Mandel

Achter de inheems beplante berm in het open veld ‘planten’ we in het najaar een wilgenhut. Het is een mooi voorbeeld van hoe natuur en spelen samen kunnen gaan. We voorzien ook ruimte voor een ‘eetbare bloementuin’ die u kan inspireren voor thuis: mooi en lekker.

De Mandel is een natuurlijk zijriviertje van de Leie. Deze zijrivier ontstaat op de hellingen van de heuvelrug Westrozebeke-Passendale. Het regenwater dat van deze hellingen afvloeit, stroomt bijeen in grachten die elkaar vervoegen op een paar kilometers van Oostnieuwkerke om er de Mandel te vormen. Vanaf haar oorsprong tot Roeselare heeft de Mandel een verval van 15 meter over een loop van 10 kilometer. Van oudsher speelt de Mandel een belangrijke maatschappelijke en socio-economische rol in deze regio. De Mandel verschafte drinkwater aan mens en dier; werd geëxploiteerd voor akkerbouw, telen en roten van vlas; speelde een belangrijke rol bij de elementaire hygiëne.

De huidige Mandel is door de ontwikkeling van Roeselare en Izegem echter voor grote delen ingekokerd. Van de oorsprong in Passendale tot Roeselare en van Ingelmunster tot aan de monding van de Leie is de vallei nog herkenbaar. Door werken aan het kanaal Roeselare-Leie zijn grote delen van de vallei opgespoten en is de loop rechtgetrokken, waardoor afgesneden meanders zijn ontstaan. Door deze menselijke invloeden kan de Mandelvallei dus niet meer als één geheel beschouwd worden.

Wie de tijd neemt om rustig rond te kijken in dit nog relatief natuurlijke stuk, zal er misschien verschillende dieren en planten ontdekken.

Op weg naar De Mandel
Waterreservoir

6 Waterreservoir

De Lochting probeert zoveel mogelijk hemelwater (regen) op te vangen. Het water komt samen in het grote reservoir achteraan de serres, maar ook tussen de koepelserres liggen drainagebuizen die het aflopende water naar regenputten leiden op de kop van deze tunnels. Het water dient zowel voor de beregening in de serre als voor het wassen/spoelen van de groenten. We zijn echter wel verplicht de laatste spoeling met drinkwater te doen. Dit water wordt opgevangen en via een bezinkput slagen we erin het te recycleren. Wat betekent het een droog toilet te gebruiken: minder waterverbruik dat wel, maar hoe voelt dat? Test het uit!

Waterreservoir
Compost

7 Compost

Onderweg naar de compostsite bemerk je de voorraad planten van onze groendienst. We planten inheemse soorten aan ( hagen, heggen, bomen ) zowel op landbouwbedrijven als in natuurgebied.

Bioteelt en ecologische groenonderhoud leveren uiteindelijk nog plantenafval op. Na compostering is dit terug voeding voor de grond en nieuwe plantengroei. We bereiden dit nieuwe ‘voedsel’ uit een degelijk samengestelde mengeling, een opvolging van het proces op vlak van vochtigheid en temperatuur en een regelmatige kering.

Compost
Hoek land/bos

8 Hoek land/bos

Dit kleine bosje is vooral in gebruik door mountainbikers, dus even opletten als wandelaar. Het ligt tussen de landbouwgrond en de beek met de bewoning aan de overkant van het water. In zo’n overgangsgebied vinden verschillende dieren wel een woon- of rustplaats, en ze passen zich voor een stuk aan, aan de menselijke activiteit en aanwezigheid. Ter inspiratie: ga zitten op de boomstoeltjes en lees/vertel/beluister het verhaal dat je kan vinden in het kastje!

Hoek land/bos
Strook langs de ring

9 Strook langs de ring

Van hieruit kan je even gluren door het dunne groene strookje naar de ring, maar zelfs met je ogen dicht hoor je het verkeer voorbijrazen. Hoe wij ons verplaatsen, hoe wij onze mobiliteit concreet aanpakken heeft een grote invloed op onze leefomgeving. Er is zowel de zichtbare impact zoals geluidsoverlast, uitlaatgassen, verkeersongevallen enzomeer als de meer onzichtbare impact op lucht die we inademen, de weginfrastructuur en verhardingen die voor wateroverlast zorgen, ontginning van metalen, petroleum, enzovoort . Stappen en fietsen zijn beter voor de gezondheid, openbaar vervoer in groep minder belastend, carpoolen en autodelen zorgen voor betere inzet van middelen, eco-velo en blue-bike zijn een fijne aanvulling op openbaar vervoer,...

Strook langs de ring
Dierenasiel

10 Dierenasiel

Héél wat mensen houden van dieren én halen er één in huis. Het is echter meer dan romantiek en dat maakt een dierenasiel geen overbodige luxe. Mensen hebben het soms onderschat en dan staan ze daar met het huisdier. Buurt &co staat in voor het uitbaten van dit dierenasiel. Samen met tal van vrijwilligers zorgen ze voor het welzijn van de binnengebrachte dieren en zoeken zo mogelijk een nieuw baasje.
Meer info: Brecht Denys - 0478/77 52 77 - brecht.denys@fracarita.org

Dierenasiel
Hoek loods / serres

11 Hoek loods / serres

Op dit punt van de wandeling sta je echt tussen een stukje productie én opslag en verpakking. Voor de opslag voorzien we
koeling en dat vraagt energie. Het is dan ook niet vreemd dat we maximaal ingezet hebben op zonnepanelen om die energie ‘op te vangen’ en om te zetten in elektriciteit. Anderzijds komt door het koelen héél wat warmte vrij… die we hergebruiken om de burelen en personeelsruimtes te verwarmen.

Hoek loods / serres
Insectenhotel en bloemenweide

12 Insectenhotel en bloemenweide

Insecten zijn van groot belang voor de plantengroei. De bevruchting verloopt via de ijverige bezoeken van bloem tot bloem door de bijen, maar sommige insecten bestrijden ook andere insecten waardoor de planten op natuurlijke wijze beschermd worden voor hun natuurlijke ‘vijanden’.

De aanwezigheid van bijen in het bijzonder is een graadmeter voor de kwaliteit van het milieu. Iedereen kan een steentje bijdragen door te zorgen voor een huisje en een tuintje: een insectenhotel en een bloemenweide. Het hotelletje kan je zelf maken in alle maten of een pakketje bestellen bij winkel.natuurpunt.be. Daar kan je nog meer vinden zoals zaden voor de bloemenweide.

Insectenhotel en bloemenweide

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur