Met hart

voor mens en natuur

De Lochting

Bedrijf met hart voor mens en natuur


De Lochting vzw is een bloeiend biologisch bedrijf binnen de sociale economie. Onze activiteiten bestaan uit enerzijds uit het telen, verwerken en verpakken van biologische groenten en anderzijds uit het ecologisch beheer van groenzones.

Over ons

Ondernemen in balans


Een bedrijf

Ondernemen en groeien, met en voor onze mensen, zodat de we economische winsten nog meer kunnen inzetten op onze maatschappelijke doelstelling.

Zo kunnen we investeren in mensen door hen via werk terug te laten aansluiten bij de samenleving.

met hart voor mens

Dat hart is voelbaar in de zorg voor medewerkers, een goede arbeidsverhouding en de mogelijkheid tot zelfontplooiing. Buiten de organisatie is ze voelbaar in eerlijke prijzen, eerlijke handel en de openheid naar buurt en samenleving.

met hart voor natuur

Ons hart voor de natuur toont zich in onze ecologische groenzorg en biolandbouwactiviteiten. De Lochting streeft een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk na in haar bedrijfsvoering.

Dit hebben wij te bieden

Wat doen we?

De Lochting vzw is een bloeiend biologisch bedrijf binnen de sociale economie. Door onze verschillende activiteiten in ecologisch groenonderhoud en aanleg, biologische tuinbouw en een verpakkings -en verwerkingsafdeling voor biologische voedingswaren stellen wij medewerkers te werk die in het reguliere arbeidscircuit niet aan de slag kunnen.

Lees meer over De Lochting in ons recentste duurzaamheidsverslag.

Duurzaamheidsverslag 2022

Hoe doen we dit?

We willen een werkcontext op maat scheppen, waarin de talenten van de medewerker kunnen bloeien.

Werken zorgt voor inkomen, betekenis en persoonlijke ontwikkeling.

Onze waarden

De Lochting onderneemt met hart voor mens en natuur.

Onze centrale waarden zijn:

Respect - sociaal engagement - milieubewust ondernemen

gelijkwaardigheid - kwaliteit - (H)eerlijke handel

Onze troeven

Een goed team, een uitgewerkt teeltplan, onze vastgelegde procedures en onze ruime ervaring staan garant voor onze verse, kwaliteitsvolle biogroenten!

Eveneens zijn we een duurzame en professionele partner voor groenonderhoud en aanleg, verpakkings en verwerkingsopdrachten.

Ons Doel

Op een duurzame wijze kansen bieden op maatschappelijk zinvol werk, aan mensen die om één of andere reden niet terecht kunnen in het normale arbeidscircuit.

Kwaliteitslabel

De Lochting  beschikt  over het Qfor-WSE- certificaat.  Dit certificaat maakt op een objectieve wijze transparant hoe we voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden..

En toetst dit af op volgende domeinen:

Onze dienstverlening aan klanten

Het personeelsbeheer van onze organisatie

Het financieel beheer van onze organisatie

De Lochting geeft betekenisduurzaam merk

De Lochting wil een duurzaam en betrouwbaar merk zijn dat kwaliteit garandeert (biologisch, sociaal, (h)eerlijk, seizoensgebonden).

fijne cultuur

Een omgeving en bedrijfsvoering, waarin alle belanghebbenden zich kunnen vinden. Een goede betrokkenheid en verbinding met zowel medewerkers, als klanten, netwerkpartners, leveranciers, boeren en buren.

Investeren

We investeren in mensen, natuur en financiële winst, door een evenwichtig model waarin mens en natuur een centrale rol innemen.

Trots op onze partners

Netwerkpartners

Klanten

Subsidieorganen

Bekijk alle partners

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur