De website van De Lochting maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Ik ga akkoord

Onze vacatures

Hier vindt u onze huidige vacatures. Niet gevonden wat u zocht? Contacteer ons en solliciteer spontaan!Werkbegeleider - groendienst

Functieomschrijving:

Je geeft leiding aan een groepje medewerkers en werkt met hen mee.

Je kan een planning opvolgen en er tegelijk flexibel mee omgaan.

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en een oog voor afwerking.

Je ziet toe op het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Je hebt voeling met de doelgroep medewerkers.

Je zorgt voor stabiliteit onder de medewerkers / binnen je ploeg.

Je flexibel opstellen naar taken en werkuren.

Je neemt actief deel aan teamvergaderingen van het begeleidingsteam.

Je helpt vorm geven aan een groendienst in beweging.

 

Competenties:

Je bent klantgericht én ondernemend

Je springt zuinig om met wat je ter beschikking krijgt aan materiaal, machines en mensen

Je bezit een coachende leiderschapsstijl.

Je bent conflictvaardig en kan assertief optreden.

Je beschikt over doorzettingsvermogen.

Je kan resultaat- en doelgericht werken.

Je kan zelfstandig- en samen werken.

Je bent zorgvuldig in je werk en het omgaan met info.

MMOTIVATIE

Motivatie en talent

We trachten je, in je vaardigheden aan te spreken.

Jouw kennis en talenten proberen we te ontwikkelen en te gebruiken binnen de afdeling.

Je functie start, waar je talenten ontstaan. Motivatie en inzet zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

Verder moet je fysiek in staat zijn het werk uit te voeren en bereid zijn, om in verschillende (weer)omstandigheden te werken.

 

Opleiding en ervaring

In het bezit zijn van een rijbewijs B en bereid zijn om rijbewijs BE (en mogelijks C) te behalen.

 

Voordelen:ORDELEN

  • Verloning volgens PC 327.
  • Maaltijdcheques.
  • Je krijgt werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking:

Hoge zichtbaarheidskledij (winterjas, hesje, softshell jack), werkbroek, regenkledij, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, veiligheidsbril, handschoenen…

  • Mogelijkheid tot interne (en/of externe) opleiding/vorming.
  • Als medewerker kan je wekelijks inschrijven voor een voordelig biologisch groente-en fruitpakket.RKUREN

Uurrooster:

Van maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 16u; behalve op vrijdag in het laagseizoen tot 15u15.

Lees meer

Jobcoach - werkbegeleider (6 maanden)

Kan jij doelgroepmedewerkers beklijven en stimuleren? Steek jij zelf graag de handen uit de mouwen? Ben je bovendien resultaatsgericht en heb je oog voor de klant?

Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken.

Als jobcoach-werkbegeleider ondersteun je meerdere werkbegeleiders en ben je verantwoordelijk voor de coachingstrajecten van de doelgroepmedewerkers. Je vormt hiervoor een duo met de afdelingsverantwoordelijke maar neemt eveneens zelf ook de functie van werkbegeleider op de werkvloer waar.

Spreekt dit je aan lees dan hieronder verder!

De Lochting vzw is een bloeiend bedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan uit biologische tuinbouw, groenonderhoud en verpakken van groenten, fruit en andere producten.

De Lochting is werkzaam op verschillende locaties in de regio Midden West-Vlaanderen, maar de bakermat ligt in Izegem en Roeselare.

1. Als jobcoach sta je in voor de organisatie en de opvolging van coachingstrajecten van de doelgroepmedewerkers. Dit gebeurt in een permanente dialoog met de instructeur.

- Organiseren, uitvoeren en opvolgen van intakegesprekken in functie van selectie;

- Organiseren, uitvoeren en opvolgen van functionerings- en evaluatiegesprekken;

- Instaan voor de opvolging van persoonlijke ontwikkelplannen;

2. Als werkbegeleider werk je zelf mee bij de assemblage en het inpakproces van verschillende soorten producten, alsook aansturen, opvolgen en motiveren van de medewerkers:

- Zorgen voor een optimale werkverdeling onder de medewerkers en hen bijsturen (indien nodig);

- Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom binnen de groep, m.a.w. ervoor zorgen dat iedereen tijdig over de nodige, juiste en volledige info beschikt.

- Coachen van de medewerkers in de werksituaties.

- Instaan voor de nodige kwaliteitscontroles.

3. Pak je diverse individuele werkgerelateerde vraagstukken aan van doelgroepwerknemers. Dit omvat ondermeer volgende:

- in functie van individuele vraagstukken (functioneringsproblemen, familiale en/of financiële problemen) begeleidingsgesprekken voeren;

- contacten leggen en onderhouden met externe stakeholders (toeleiders, doorverwijzers, gespecialiseerde diensten zoals bvb. VDAB, OCMW, Variant, CAW, GTB,…);

- Opstellen, uitvoeren en evalueren van individuele actieplannen van de doelgroepwerknemer;

4. Werk je actief mee in het jobcoachteam zodat op een efficiënte en effectieve manier de beoogde resultaten behaald worden.

- Deelnemen aan werkoverleg op een actieve en gemotiveerde wijze;

- Formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven rond aanpak, methodiek en instrumenten op het vlak van HRM;

- Intensieve samenwerking opzetten met diverse professionele hulpverleners

- Nagaan of er bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk zijn tussen verschillende organisaties of diensten die de situatie van de doelgroepwerknemer ten goede kunnen komen.

5. Maak, beheer en verwerk je dossiers om bij te dragen tot een correcte en volledige afhandeling.

- Instaan voor de administratieve opvolging en beheer van de tewerkstellingstrajecten volgens de afgesproken procedures en instrumenten;

- Verslaggeving van de intakegesprekken, functionerings- en evaluatiegesprekken, logboek, enz..;

- Meewerken aan de gevraagde registraties

6. Heb je blijvend aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling teneinde de eigen expertise te verbeteren. Dat houdt ondermeer in:

- Feedback vragen over de eigen prestaties en deze als constructief beschouwen.

- Frequent stilstaan bij het eigen functioneren, de eigen sterktes en mindere sterke aspecten erkennen, herkennen en hiervoor actie ondernemen

- Vormingen en / of opleidingen die relevant zijn voor de eigen functie volgen.

- Nieuwe informatie, stromingen, projecten analyseren, onderzoeken en indien voorkomend kunnen toepassen in de dagelijkse werking.

Voorwaarden?

Je beschikt over een bachelordiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je beschikt over 2 jaar relevante ervaring.

Ons aanbod

een voltijds tijdelijk vervangingscontract voor ongeveer 6 maanden bij stad Roeselare voor vzw De Lochting.

 Overheidservaring wordt meegenomen met daarnaast relevante beroepservaring (met een max. van 12  jaar) uit privé- of zelfstandig statuut voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.

Naast een boeiende en uitdagende functie is er ook integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, maaltijdcheques en een uitgebreid verlofstelsel.

Interesse?

Solliciteren kan enkel online.

Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.

 

In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Selectieprogramma

Preselectie: Op basis van de CV, motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst kan een preselectie gehouden worden. Kandidaten worden verwittigd over het resultaat van de preselectie uiterlijk op 8 oktober 2018.

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht: De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 11 oktober 2018.

HOU ZEKER DE UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING IN HET OOG: 30 september 2018

Meer info omtrent de selectieprocedure en het verloningspakket kan je bekomen bij het departement personeel & organisatie, jobs@roeselare.be, 051-26 24 63.

Meer info omtrent de functie kan bekomen worden bij Luc Maertens, Directeur Personeel, organisatie en financiën de lochting vzw, luc@lochting.be of 051-20 28 85.

Lees meer

Medewerker tuinbouw (werfreserve)

In groep en onder begeleiding werkt u mee binnen de afdeling biologische land- en tuinbouw.

Er wordt gewerkt op diverse locaties zowel in serres maar ook op akkers.

 

Een beschrijving van de belangrijkste taken uit de afdeling land- en tuinbouw:

* planten van diverse soorten groenten

* onderhouden van de diverse teelten (wieden)

* oogsten van de teelten

* verwerken van groenten (klaarmaken voor verkoop)

 

Motivatie en inzet zijn belangrijke elementen binnen De Lochting om de richting van je traject te bepalen.

Samen trachten we je vaardigheden aan te spreken en je kennis te gebruiken binnen de afdeling.

We trachten je talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om je zo optimaal mogelijk in te zetten.

Je functie stopt dus niet met vast omlijnde taken, maar start, waar je talenten ontkiemen.

 

Een relevante opleiding of ervaring is welkom, maar niet vereist.

Lees meer

Medewerker groendienst (werfreserve)

U werkt binnen een (zelfsturend of begeleid) groenteam, met als vertrekplaats De Lochting. Onze opdrachten spelen zich af op openbaar domein, provinciaal domein en privé domein.

Onze opdrachtgevers zijn de provincie, steden, gemeenten en particulieren. De groenarbeider werkt onder de directe leiding van werkbegeleiding en rapporteert aan deze personen.

 

Uw takenpakket bevat mogelijks volgende taken:

> Onkruid bestrijden (via een combinatie van schoffelen, verhitten, borstelen en bosmaaien)

> Aanplant (streekeigen natuurlijke landschapselementen zoals bomen, hagen en heggen, bosjes, bodembedekking)

> Snoeien/knotten en vellen van (knot)bomen

> Snoeien van plantgoed (m.b.v. snoeischaren, takkenschaar)

> Hagen scheren (m.b.v. haagschaar en telescopische haagschaar)

> Maaien van graslanden (m.b.v. bosmaaiers en andere maaimachines)

> Maaien van gazon (m.b.v. zitmaaiers en zelftrekkende grasmaaiers)

> Bladafval ruimen (m.b.v. hark, bladblazer, bladzuiger)

> Zwerfvuil opruimen (m.b.v. Glutton-zuigmachine)

> Renovatie en onderhoud van grafzerken en grafmonumenten

> Onderhoud materieel en machines…….

 

Motivatie en inzet zijn belangrijke elementen binnen De Lochting om de richting van je traject te bepalen.

Samen trachten we je vaardigheden aan te spreken en je kennis te gebruiken binnen de afdeling.

We trachten je talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om je zo optimaal mogelijk in te zetten.

Je functie stopt dus niet met vast omlijnde taken, maar start, waar je talenten ontkiemen.

 

Relevante opleiding of ervaring is welkom, maar niet vereist.

Lees meer

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur