Vacature tuinbouwleider Afbeelding

Vacature tuinbouwleider

Binnen onze tuinbouwafdeling werven we een tuinbouwleider aan.

Functiedoel:

U staat de tuinbouwverantwoordelijke bij voor de dagelijkse organisatie van een groeiende tuinbouwafdeling en het bereiken van haar doelstellingen, zowel op productievlak als op vlak van sociale tewerkstelling, op de best mogelijke manier.

Takenpakket

 In samenspraak met de verantwoordelijke de afdeling organiseren

o organisatie en opvolging van de processen

o opmaak en opvolging werkplanning, bezetting

o behalen en opvolgen van kwaliteit en kwaliteitslabels

o deelname overleg en participatie binnen de afdeling

o verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke vereisten

o verantwoordelijk voor de veiligheid in de afdeling

Coaching in afstemming met de verantwoordelijke en jobcoach

o eerste aanspreekpunt voor medewerkers

o technische ondersteuning van omkadering

o duidelijke aanwezigheid op de werkvloer

Zelf uitvoeren van taken op de werkvloer

Ondersteuning van /samenwerking met andere afdelingen

 

Belangrijke competenties

Jobgerelateerde competenties

 • Het personeel sensibiliseren voor organisatie, kwaliteit, veiligheid, ...
  Technische steun verlenen aan de diensten kwaliteit, onderhoud en methodes
 • De activiteiten van een team coördineren
  Een organisatie leiden
 • Een project leiden
 • In- en uitgaande stromen, de voorraad en de nood aan producten of grondstoffen controleren
 • De processen, grondstoffen en in- of uitgaande producten superviseren en controleren in functie van de bestellingen, referentiesystemen
 • De productieplanning opvolgen en aanpassen aan de flows, termijnen, voorraad, ...
 • Productierapporten opstellen
  Organisatorische, productieve en logistieke aanpassingen en verbeteringen voorstellen

Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Lochting en partners
 • Een hart voor mens en natuur
 • interesse en belangstelling voor biovoeding en ecologie
 • een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen

Organisatorische vaardigheden: plannen, organiseren en delegeren

 • Teamspeler
 • administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (word, excel,…)
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

 

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • diploma :master landbouw of bio ir, of bachelor met ervaring
 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen met de medewerkers

 

Arbeidsvoorwaarden

· vervangingscontract (38 uren per week)

· wedde: volgens barema

· plaats van tewerkstelling: Roeselare

· indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Plaats tewerkstelling

DE LOCHTING
Oude Stadenstraat 15 8800 ROESELARE

Info & sollicitatie: Dhr. Luc Maertens via luc@lochting.be of 051 20 28 85

Share

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur